تعداد بازديد :  
تاريخ : جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳
ارسال توسط سیدمحمدعلوی ورزگی
تعداد بازديد :  
تاريخ : جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ارسال توسط سیدمحمدعلوی ورزگی
تعداد بازديد :  
تاريخ : دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ارسال توسط سیدمحمدعلوی ورزگی
تعداد بازديد :  
تاريخ : جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳
یه روز عارف بزرگ آقا سید علی قاضی تبریزی (ره)میره سبزی فروشی تا کاهو بخره
> عوض اینکه کاهوهای خوب را سوا کند ، همه ی کاهو های نامرغوب را سوا میکنه و میخره
> ازش می پرسند چرا اینکار را کردی میگه : صاحب سبزی فروشی پیرمرد فقیری هست
> مردم همه ی کاهوهای خوب را میبرند و این کاهوها روی دست او میمانند و من
بخاطر اینکه کمکی به او بکنم اینها را میخرم.
> اینها را هم میشود خورد
> این ترکه کسی نبود جز عارف بزرگ آقا سید علی قاضی تبریزی (ره)
منبع:افسران

عارفی که 30 سال مرتب ذکر می گفت: استغفر الله.

مریدی به او گفت: چرا این همه استغفار می کنی، ما که از تو گناهی ندیدیم.

جواب داد: سی سال استغفار من به خاطر یک الحمد لله نابجاست!!!

روزی خبر آوردند بازار بصره آتش گرفته، پرسیدم: حجره من چه؟

گفتند: مال شما نسوخته...

گفتم: الحمدلله...

معنیش این بود که مال من نسوزد مال مردم به درک!

آن الحمدلله ازسر خودخواهی بود نه خداخواهی.

چه قدر از این الحمدلله ها گفتیم و فکر کردیم شاکریم ...!
منبع:صندوق امام سجاد(ع)ارسال توسط سیدمحمدعلوی ورزگی
تعداد بازديد :  
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳ارسال توسط سیدمحمدعلوی ورزگیارسال توسط سیدمحمدعلوی ورزگی
تعداد بازديد :  
تاريخ : شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ارسال توسط سیدمحمدعلوی ورزگی